• Meraforik hikayeler çocukla çalışan uzmanlar tarafından kullanılan araçlardır. Eğitimli uzmanlar herhangi bir terapi ekolüne eklemleyerek metaforik hikayeleri kullanabilir. Var olan hazır hikayeleri kullanabileceği gibi kendisi her çocuğa özgü yeni bir hikaye de yazabilir.
  • Terapide hikayeler terapinin başında, ortasında ve sonunda kullanılabilir. Bir hikayenenin etkisini gösterebilmesi için en az 3 defa okunmalıdır. Bu üç okuma tek seansta değil peşpeşe devam eden seanslarda olmalıdır. Çocuk isterse bir hikaye daha fazla okunabilir.
  • Ebeveynler ise uzmanlar tarafından kendilerine önerilen hikayeleri çocuklar yatmadan önce 3 gece okuyabilirler. Ya da bir hafta içinde 3 defa da okunabilir. Çocuğun talep etmesi üzerine daha fazla okumada yapılabilir.
  • Metaforik hikayelerin kimin için yazıldığı bellidir. Bu nedenle çocuklar benzeri sorunları gösteriyorsa ilgili hikaye okunmalı, göstermiyorsa okunmamalıdır. Yakını vefat etmiş biri için yazılan bir hikayeyi her çocuğa okumanın bir anlamı olmaz. Bu nedenle hikayeyi okurken öncelikle kimin için kısmına dikkat edin.
  • Meraforik hikayeler okunduktan sonra çocuğa soru sorulmaz. ‘Hikayeyi beğendin mi?’, ‘Hikaye ne anlatıyor?’ gibi sorular gereksizdir. Hikayeden sonra çocuğu hikaye ile baş başa bırakmak gerekir. Bu nedenle evde yatmadan önce okumak en doğrusudur. Çocuk hikaye ile ilgili duygularını ve düşüncelerini paylaşırsa bunlar yorum yapmadan dinlenmelidir.
  • Öyküler anaokulu ve ilkokul çocukları için uygundur.